Unilever logo
Cleanipedia logo

Jak a kdy zazimovat bazén a jeho kompletní příslušenství?

Nadzemní i zapuštěný bazén je po sezóně nutné zazimovat. Přečtěte si, na co byste rozhodně neměli zapomenout.

aktualizováno

bazén

S pořízením venkovního bazénu jsou spojeny nejen perfektní letní radovánky doma u vody, ale i posezónní povinnosti, které je nutné splnit, abyste se mohli následující léto opět těšit na skvělé koupání. Příprava vody, samotného bazénu a jeho kompletního příslušenství na zazimování není složitá. Vyžaduje ale vhodné načasování a pečlivost. Jinak se vám může stát, že dojde ke kontaminaci vody, která v bazénu zůstává. Nebo, že vám ve špatně vysušeném bazénovém příslušenství v období mrazů zamrzne voda a může tak dojít k jeho vážnému poškození. Pojďme si tedy projít krok po kroku, kdy a jak správně zazimovat váš bazén, ať už nadzemní nebo zapuštěný, včetně příslušenství a jaké přípravky, třeba z řady Savo, k tomu budete potřebovat.

Správné načasování

Zásadní podmínkou pro řádné zazimování bazénu je teplota vody, která by měla trvale klesnout pod 10 °C. V takto chladné vodě jsou procesy množení bakterií, řas a dalších mikroorganismů sníženy na minimum. Příprava vody v bazénu na zimní období je tak snazší a účinnější. Pokud má voda v bazénu teplotu nad 10 °C, měla by být kompletní bazénová technologie stále v provozu, aby nedošlo ke zkažení vody. V momentě, kdy se ale přestanete v bazénu koupat, stačí, aby byl provoz technologie omezen na zhruba polovinu až třetinu původního nastavení. Pokud používáte pouze bazénovou chemii, kontrolujte hodnotu pH a chloru zhruba jednou za 14 dní. Je důležité, aby před zazimováním měla voda správnou hodnotu pH a rovněž aby byla zbavena veškerých pevných nečistot.

Čistý bazén = základ úspěchu

Bazén a vodu v něm je před zazimováním nutné zbavit všech viditelných nečistot. Pomocí síťky sesbírejte vše, co plave na hladině. Bazénovým vysavačem pak odstraňte nečistoty ze dna a stěn bazénu. Zkontrolujte a podle potřeby upravte pH vody a množství chloru. Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7 – 7,6, množství chloru by mělo být 0,3 – 0,6 mg/l. Pro zvýšení hodnoty pH aplikujte například Savo Do bazénu pH+. Pro úpravu množství chloru můžete využít Savo Do bazénu Chlor Šok nebo některý z dalších Savo chlorových tablet. Po aplikaci přípravků je nutné nechat běžet filtraci po dobu 12–24 hodin, aby se voda řádně promíchala.

Nezapomeňte na filtraci i skimmer

Máte-li ve filtrační nádobě písek, je nutné jej řádně dezinfikovat propláchnutím. K tomu můžete použít například Savo Do bazénu Chlor Šok. Na šesticestném ventilu na filtrační nádobě nastavte funkci „Proplach“, která zajistí řádné pročištění filtračního média. O jeho čistotě se přesvědčíte vizuální kontrolou vypouštěné vody, která musí být zcela čistá.

Nezapomeňte také na vyčištění skimmeru. Vyndejte z něj košík na hrubé nečistoty a do jeho dna umístěte koncovku hadice vysavače. Pokud je dno a nástavec vybaven závitem, přišroubujte jej na 1 – 2 závity. Pokud máte skimmer bez závitu, vsuňte koncovku vysavače přímo do jeho sání.

Jaká hladina vody je pro zazimování ideální?

Jakmile budete mít vodu v požadované kvalitě a parametrech, je nutné nastavit její hladinu pod nejníže namontovanou technologii (skimmer, trysky, protiproud nebo jiné vybavení), abyste ji mohli následně kompletně vypustit, vysušit a vybrané příslušenství zaslepit krytkami. Výšku hladiny upravíte vypuštěním vody, kdy šesticestný ventil nastavíte do polohy „Odpad“. Doporučená výška u nezastřešených zabudovaných bazénů je 30 cm a 10 cm u zastřešených bazénů. Pokud máte plastový skelet bazénu s vestavěným schodištěm, je dobré odpustit vodu na úroveň druhého schodu. Rezerva je nutná jako prevence proti zvyšování hladiny během dešťů nebo sněžení. Výšku hladiny je tedy vhodné během mimosezóny pravidelně kontrolovat. Jestliže se na stěnách bazénu objevila tmavá linka nečistot po snížení hladiny vody, určitě ji pomocí vhodného prostředku a houbičky či hadříku očistěte.

Příslušenství musí pryč

Vstupuje-li se do vašeho bazénu po závěsných schůdcích nebo nerezovém žebříku, také je demontujte, očistěte pitnou vodou a uložte na suché místo.Pokud máte bazén osvětlený, reflektory vyjměte, opět je omyjte pitnou vodou a uložte na teplé a suché místo. Paraboly ve stěně dilatujte polystyrenem.Sundejte vtokové trysky a otvory zabezpečte příslušnými zimními zátkami. Rovněž skimmer zajistěte dilatačním plovákem nebo zátkou a chraňte jej před vniknutím dešťové nebo tající vody. Máte-li bazén a filtraci čistou a hladina vody je snížena pod úroveň nejnižší technologie, je na řadě odpojení přívodu elektřiny na hlavním jističi pro bazén.

Vysušení rozvodů a otevření ventilů

Dalším krokem je vysušení rozvodů. Pokud máte rozvody vyspádované, máte zazimování bazénu značně usnadněno. Vypouštěcím ventilem v nejnižším bodě vypusťte vodu ze všech okruhů a nechte systém otevřený, aby mohl vysychat. Pokud ale vyspádováno nemáte, musíte vodu z rozvodů vysát. Vysavačem na vodu pečlivě projeďte všechna místa, kde by mohla voda zůstávat, a nejlépe ještě z různých úhlů. Rozvody také můžete profouknout stlačeným vzduchem (s max. pracovním tlakem 1 – 1,5 bar). Ventily nechte otevřené, aby měla voda kudy unikat. Nezapomeňte na vysušení filtrační nádoby, tepelného čerpadla a dalších prvků. Filtrační nádobu odvodněte vypouštěcím šroubem, který musí přes zimu zůstat uvolněný. Rukojeť šesticestného ventilu nastavte na pozici „Zima“, případně do mezipolohy „Odpad“ a „Zavřeno“. Pokud je to možné, tak filtrační čerpadlo zcela odpojte a uskladněte jej na teplém a suchém místě. Rovněž je doporučeno z filtračního zařízení vyjmou filtrační náplň. Nechte ji zcela vyschnout a poté ji uložte až do začátku koupací sezony do uzavíratelné nádoby.

Vodu z tepelného čerpadla vypusťte vypouštěcím ventilem. Nicméně, abyste si byli 100% jisti, že je příslušenství suché, opět na jejich zazimování použijte vodní vysavač nebo vzduchový kompresor. Jestliže máte v bazénu instalován protiproud, je nutné zazimovat i ten. Je důležité, abyste opět vyšroubovali vypouštěcí šroub a odpojili šroubení (sání a výtlak). Všechny uzavírací ventily nechte otevřené na 45°.

Máte-li bazénovou technologii instalovanou v šachtě, zkontrolujte, aby ani tam nezůstávala žádná voda. Doporučujeme vám, abyste veškeré odpojené a demontované části příslušenství uschovali do suchý prostor, kde budou zároveň chráněny před mrazem.

Ošetření vody před zazimováním

Po vysušení rozvodů a příslušenství a uložení bazénových technologií na suché a teplé místo můžeme přistoupit k dalšímu kroku zazimování bazénu. Tím je ošetření vody zazimovacím prostředkem tak, aby se omezila tvorba řas, minerálních zákalů a sedimentů. Jeho aplikace nám rovněž usnadní čištění a zprovoznění bazénu před další koupací sezonou. Jeho funkcí není zabránit zamrzání vody. Přípravek zásadně nelijeme přímo do bazénu, ale nejdříve nadávkujeme a rozmícháme v menší nádobě. Až poté jej postupně nalijeme do bazénu. Vhodné je bazénovou vodu s přípravkem ještě promíchat např. pomocí teleskopické tyče s kartáčem, který jsme měli na čištění bazénu.

Dilatační plováky třeba i z PET lahví

Při zazimování bazénu je rovněž nutné myslet i na bazén samotný a jeho ochranu před silou rozpínajícího se ledu, až v něm voda zamrzne. Jako prevence je vhodné používat dilatační plováky, které spojíte do řetězu. Ten musí být dostatečně dlouhý, aby se dal rozložit po úhlopříčné ose bazénu. Plováky lze nahradit PET lahvemi, které budou částečně naplněny pískem. Lahev musí být ponořena cca ze 2/3. Na vytvoření dilatačního řetězu z PET lahví pro bazén o rozměrech 3 × 6 metrů budete potřebovat asi 80 lahví.

Jak zazimovat bazén se slanou vodou?

Postup zazimování bazénu se slanou se od toho se sladkou vodou v zásadě nijak neodlišuje. U obou typů je nutné provést všechny kroky, které si postupně projdeme níže. V celém procesu najdete v podstatě jen dva drobné rozdíly. Jedním z nich může být čas zazimování, kdy u bazénu se slanou vodou můžete začít o nějaký ten týden později, a to díky nižnímu bodu tuhnutí slané vody. Druhou odlišností je fakt, že kromě zařízení jako je například to filtrační nebo tepelné čerpadlo, budete muset vysušit a na suché a teplé místo zazimovat i solný chlorátor.

Zakrytí bazénu

Nadzemní bazén je vhodné zakrýt podzimní plachtou, která bude vodu chránit před padajícími nečistotami. S prvními mrazy plachtu ale sundejte a přes zimu nechejte bazén odkrytý. Zapuštěný bazén zakryjte zimní plachtou, která, jak už název napovídá, může zůstat na bazénu až do jara. Důležité je plachtu řádné upevnit a během sněžení průběžně kontrolovat, aby nedošlo k jejímu přetížení a případnému poškození.

Pravidelná kontrola

Před definitivním ukončením zazimovacích prací je vhodné znovu všechno prohlédnout, zda skutečně nikde v rozvodech, filtraci nebo jakémkoliv čerpadle nezůstala voda. Zkontrolujte proto ještě jednou veškeré vypouštěcí šrouby, kritická nevyspádovaná místa trubek a další. Během zimy je ale stále nutné bazén a výšku hladiny vody pravidelně kontrolovat. Stále byste měli udržovat rezervu vody cca 10 – 30 cm pod nejníže namontovanou technologii a sledovat, zda nepronikla nebo nezkondenzovala voda v šachtě nebo některém zařízení. Také odstraňte případné hrubé nečistoty z vodní hladiny. Pečlivá kontrola se vám zaručeně vyplatí. Na jaře na vás nepřekvapí žádné nefunkční zařízení. A je hotovo. Bazén máme zazimován a teď už se jen můžeme zase těšit na příští léto.

Tak, jako jsme na začátku článku zmiňovali, že je důležité správné načasování zazimování bazénu, je stejně důležité načasování i jeho jarního zprovoznění. Jakmile začne teplota vody v bazénu stoupat, může se voda začít kazit. Proto, jakmile teplota vody přesáhne trvale 10 °C, bazén zprovozněte a nechte technologii běžet na nižší výkon.

původně publikoval