குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்

Wondering how to clean a bathroom? Whether it’s the toilet, shower or sink, every part of a bathroom should be cleaned regularly and thoroughly to avoid dirt building up. Look no further than Cleanipedia to find out the best way to clean a bathroom, and how to keep it looking clean and smelling fresh. We are here to help, from cleaning a shower, tackling a dirty toilet, or dealing with limescale in your sink, Cleanipedia brings you the top bathroom cleaning hacks to save you time and effort. Take our easy step-by-step advice and bathroom cleaning tips to keep yours sparkling clean.

All bathroom cleaning articles

Easy Tips to Keep Your Bathrooms Sparkling Clean For Diwali 2019!

தீபாவளி 2019 க்காக உங்கள் குளியலறைகளை பளபளப்பான சுத்தத்துடன் வைத்திருக்க எளிமையான குறிப்புகள்.

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
This Method to Clean Your Bathroom Flooring Will Leave You Floored

****This your heading text. Pleasஇந்த வழி முறை உங்கள் பாத்ரூம் தரையை சுத்தம் செய்து உங்களை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தும்e change

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
Effective Tips to Enhance the Lifespan of Your Geyser

உங்கள் கீசரின் ஆயுளை மேம்படுத்துவதற்காக பயனுள்ள குறிப்புகள்.

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
Hard Water Stains on Your Bathroom Tap? We have an Easy Fix!

உங்கள் பாத்ரூம் குழாயின் மீது உப்புத் தண்ணீர் கறைகள் இருக்கின்றனவா? இதோ அவற்றை சுலபமாக தீர்க்கும் குறிப்பு!

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
Bathroom Woes Giving You the Blues? Problem Solved!

பாத்ரூம் பிரச்சினைகளால் உங்களுக்கு வருத்தமா? இனி பிரச்சினை இல்லை!

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
Making an Eco-Friendly Toilet Freshener at Home Has Never Been Easier

உங்கள் டாய்லெட்டிற்காக சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற ஏர் ஃபிரெஷ்னர் தயாரிப்பது இதைவிட சுலபமாக இருந்தது இல்லை.

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
This Household Staple is the Answer to Your Dirty Bathroom Woes

பாத்ரூமில் இருக்கும் அழுக்குப் பிரச்சினைகளுக்கு வீட்டில் கைவசம் இருக்கும் இந்த பொருள் ஒரு தீர்வாகும்

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
Check out these simple tips and tricks to prolong your geyser’s life

உங்களுடைய வெந்நீர் கொதிகலன் நீடித்து உழைக்க கீழ்க்கண்ட எளிய குறிப்புகள் மற்றும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
DIY toilet floor cleaner using your day-to-day ingredients

தினந்தோறும் உபயோகிக்கும் பொருட்களை பயன்படுத்தி, கழிப்பறையை சுத்தம் செய்வதற்கான புளோர் கிளீனரை நீங்களே சுயமாக (டிஐஒய்) தயாரிக்கலாம்.

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
simple steps to create an all natural air fresheners for your toilets at home

உங்கள் வீட்டு கழிப்பறைகளுக்காக இயற்கையான முறையில் ஏர் பிரஷ்னரை தயாரிப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகள்

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்
Are your taps covered in hard water stains? Here’s a simple method to make them shine again!

கடின நீர் காரணமாக உங்கள் வீட்டுக்குழாய்களில் கறை ஏற்படுகிறதா? அவற்றை மீண்டும் பளபளப்பாக மாற்ற இதோ ஒரு எளிய வழி!

குளியலறையை சுத்தம் செய்தல்

14 / 14