அடுத்து படிக்கவும்

5 Things to do at Home if A Loved One is Unwell

வீட்டில் நம் நேசிப்பவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தால் நாம் செய்ய வேண்டிய 5 விஷயங்கள்.

குடும்பம்
Are You a Working Woman? Protect Yourself from Catching Germs

நீங்கள் வேலைக்கு செல்லும் பெண்ணா? கிருமிகள் தொற்றுவதில் இருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்

குடும்பம்
Did your Child Spill Sherbet on your White Sofa? Try these Tips

உங்கள் வௌ்ளை சோபாவில் உங்கள் குழந்தை சர்பத்தை சிந்திவிட்டதா? இந்த எளிய குறிப்புகளை செய்து பாருங்கள்.

குடும்பம்
Did your Baby Spill Milk on your Silk Kurta? Follow these Simple Steps

உங்கள் பட்டு குர்த்தாவின் மீது குழந்தையின் பால் சிந்திவிட்டதா? இந்த எளிய குறிப்புகளை பயன்படுத்தி நீக்கவும்.

குடும்பம்
Every Mother Needs to Know these Tips to Disinfect their Tiny Tots’ Toys

ஒவ்வொரு தாயும் தங்கள் சிறிய குழந்தைகளின் பொம்மைகளை கிருமி நீக்கம் செய்ய இந்த உதவிக்குறிப்புகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்

குடும்பம்
Easy Ways to Wash your Toddler’s Soft Toys

உங்கள் குறுநடை போடும் குழந்தைகளின் மென்மையான பொம்மைகளை கழுவ எளிதான வழிகள்

குடும்பம்
Simple Steps to Remove Ink Stains from your Child’s Socks

உங்கள் குழந்தையின் சாக்ஸிலிருந்து மை கறைகளை அகற்ற எளிய வழிகள்

குடும்பம்
Clean Mud Stains from your Kids’ School bag with Ease!

உங்கள் குழந்தைகளின் பள்ளிப் பையில் இருந்து மண் கறைகளை எளிதாக சுத்தம் செய்யுங்கள்!

குடும்பம்
Protect Your Kids by Keeping Your Home Mosquito-Free!

கொசுக்களிடம் இருந்து குழந்தைகளை காப்போம்!

குடும்பம்
Easy Steps to Add a Fresh Fragrance to Your Kids’ School Bags

உங்கள் குழந்தைகளின் பள்ளி பைகளை, நறுமணம் மிக்க ஒன்றாக மாற்றும் எளிய வழிமுறைகள்

குடும்பம்
Easy Steps to Add a Fresh Fragrance to Your Kids’ School Bags

உங்கள் குழந்தைகளின் பள்ளி பைகளில் புதிய நறுமணத்தைச் சேர்ப்பதற்கான எளிய படிநிலைகள்

குடும்பம்
Easy Tips to Keep Your Puja Idols and Accessories Spotless This Deepavali Festival!

இந்த தீபாவளித் திருநாளில் உங்களுடைய வழிபாட்டு விக்கிரகங்கள் மற்றும் துணைப் பொருள்களை அப்பழுக்கின்றி வைத்துக்கொள்ள எளிய குறிப்புகள்.

குடும்பம்
Removing Food Stains from Your Child’s School Uniform is Child’s Play!

உங்கள் குழந்தையின் ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் உணவு கறைகளை அகற்றுவது ஒரு குழந்தை விளையாட்டு போல் சுலபமானதே!

குடும்பம்
Easy Tips to Clean Your Kids’ Scribbles from Your Walls

உங்கள் குழந்தை சுவற்றில் கிறுக்கியுள்ளதை நீக்குவதற்கான சுலபமான குறிப்பு

குடும்பம்
Looking for a Gentle Detergent for Your Baby’s Clothes? Try This DIY

உங்கள் குழந்தையின் உடைகளுக்கு மென்மையான டிடெர்ஜென்ட்தேவையா? இதை நீங்களே செய்து பாருங்கள்

குடும்பம்

18 / 18