அடுத்து படிக்கவும்

Find a Washing Machine That Fits Your Budget and Your Family!

உங்கள் குடும்பத்திற்கும் பட்ஜெட்டிற்கும் பொருந்தக்கூடிய வாஷிங் மெஷினை எப்படி கண்டுபிடிப்பது!

வீட்டில்
Tired of the Odour in Your Washing Machine? Try These Amazing Tips

உங்கள் வாஷிங் மெஷின் துர்நாற்றம் வீசுவதால் அலுத்துவிட்டீர்களா? இந்த அருமையான குறிப்புகளை செய்து பாருங்கள்.

வீட்டில்
Clothes Getting Dirty After Machine Wash? Simple Fixes to Your Rescue!

மெஷினில் துவைத்த பின்பு துணிகள் அழுக்காகின்றனவா? உங்களுக்கு உதவும் எளிமையான செயல்பாடுகள்.

வீட்டில்
Things You Should Know Before Buying a Water Purifier

வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வாங்கும்போது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்.

வீட்டில்
Buying a Washing Machine? Here’s What You Should Know

வாஷிங் மெஷின் வாங்குகிறீர்களா? இதோ நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்.

வீட்டில்
Bought a New Water Bottle? Clean It Before First Use!

புதிய குடிநீர் பாட்டில் வாங்கியுள்ளீர்களா? பயன்படுத்தும் முன்பு அவற்றை சுத்தம் செய்யுங்கள்!

வீட்டில்
Getting Rid of Hard Water Stains Isn’t as Hard as You Think

கடின நீர் கறைகளை நீக்குவது நீங்கள் நினைப்பதுபோல் அவ்வளவு கடினமானது அல்ல.

வீட்டில்
Clothes Getting Dirty After Machine Wash? Simple Fixes to Your Rescue!

மெஷினில் துவைத்த பிறகு துணிகள் அழுக்கடைந்துவிடுகிறதா? உங்களுடைய உதவிக்கு இதோ சில குறிப்புகள்.

வீட்டில்
How to properly clean drinking water bottles before use at home

வீட்டில் பயன்படுத்தும் குடிநீர் பாட்டில்களை சுத்தம் செய்வது எப்படி?

வீட்டில்
Are rats chewing up your Washing Machine wires Heres how you can easily protect your Washing Machine from rats

வாஷிங் மெஷின் வயர்களை எலிகள் கடித்து வைக்கிறதா? இதோ எலிகளிடம் இருந்து எளிதாக உங்களின் வாஷிங் மெஷினை பாதுகாக்கும் சில வழிமுறைகள்!

வீட்டில்
are-your-clothes-getting-dirtier-when-you-wash-them-in-your-washing-machine-look-for-these-signs-and-follow-these-simple-steps-for-a-quick-fix

வாஷிங் மெஷினில் துவைக்கும்போது உங்களின் ஆடை அழுக்காக மாறுகிறதா? இந்த பிரச்னையை தீர்க்க எளிதான வழிமுறைகள் இதோ!

வீட்டில்

14 / 33