Vid det här laget har du med all säkerhet hört om coronaviruset och risken för smitta. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar viruset som en ny virusstam som kommer från samma virustyp som orsakar Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Symptomen för coronavirus sträcker sig från en vanlig förkylning till mer allvarliga sjukdomar.

Samtidigt som vi följer virusets utveckling är det värt att vara observant på de åtgärder man kan vidta för att skydda sig själv och sin familj.

1.   Förebyggande åtgärder är avgörande för att begränsa virusspridning eftersom virus är svåra att bota. När det gäller ditt hem är det viktigt att se till att du alltid har bakteriedödande medel hemma. 

2.   Avlägsna bakterier från alla ytor som ofta vidrörs i ditt hem med hjälp av ett lämpligt desinfektionsmedel, till exempel en produkt baserad på ett blekningsmedel (hypoklorit) som är aktiv mot andningsvirus och rekommenderas av International Scientific Forum on Home & Hygiene. Exempel på sådana ytor är tangentbord, fjärrkontroller, telefoner, dörrhandtag, kranar, toalettstolar och spolknappar.

3.   Var observant på om någon i din familj har några av de symptom som amerikanska smittskyddsinstitutet Centre for Disease Control räknar upp: rinnande näsa, huvudvärk, hosta, ont i halsen, feber eller en allmän sjukdomskänsla.  Tveka inte att uppsöka läkare om en person uppvisar några av dessa symptom, eftersom de kan vara symptom på coronavirus.

4.   Ha handsprit med dig när du är är ute någonstans, helst en sort med ett högt alkoholinnehåll (minst 69 %). Se till att alla i din familj använder handsprit till sina händer efter att de har varit i kontakt med utsatta områden som dörrhandtag, offentliga toaletter eller restaurangmenyer. Handsprit skyddar även mot bakterier och det är klokt att ha det med också när det inte är virus i omlopp.

5.   Se till att hela familjen tvättar sina händer med tvål. Före och efter toalettbesök, före och efter måltider och när man har varit ute. Att tvätta sina händer upp till en minut är väldigt effektivt mot virusspridning.  Om någon i familjen blir sjuk, använd aldrig varandras handdukar, tvättlappar, tandborstar eller köksredskap, till exempel bestick. Tvätta era kläder separat vid en högre temperatur (minst 60 ºC) för att undvika att virus sprids i hemmet.

6.   Allt som kommer i kontakt med biologiskt avfall från människan ska förvaras i sopkärl med soppåse; Pappersservetter slängs i papperskorgar försedda med soppåsar; toalettavfall avlägsnas från alla ytor som sedan desinficeras med blekmedel och toalettpapper spolas ut i toaletten.  Efter att man har nyst kan bakterier färdas upp till tre meter i luften och sprida oönskade infektioner, så håll för din mun när du nyser eller hostar och tvätta händerna omedelbart.

7.   Följer du dessa råd gör du mycket för att förebygga virus. Berätta för alla i din närhet om dessa åtgärder man kan vidta för att skydda sitt hem och uppmuntra dem att göra detsamma – för att förhindra virusspridning krävs en gemensam ansträngning.

För att få uppdaterad information om coronaviruset rekommenderar vi att du söker information direkt på WHO:s webbplats. WHO arbetar globalt för att begränsa virusspridningen och på deras sida kan du läsa mer om förebyggning av virus samt om virus i omlopp.