Unilever logo
Cleanipedia logo

ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา

ยุทธศาสตร์การต่อสู้และฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา

อัปเดตเมื่อ

สิ่งที่ต้องใช้เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา

อาวุธที่ต้องใช้และความเสี่ยงที่ต้องเลี่ยงเพื่อต่อสู้และฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสโคโรนาไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องอาศัยร่างกายของโฮสต์เพื่อเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายต่อไป หากไวรัสได้เข้ามาในร่างกายของโฮสต์อย่างมนุษย์เราแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะกำจัดออกไป การป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรน่าเข้ามาในร่างกายของเรา

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ต้องแพร่พันธุ์ เชื้อไวรัสโคโรนาก็เช่นกัน เมื่อเชื้อไวรัสโคโรนาได้ใช้ร่างกายของโฮสต์เพื่อเพิ่มจำนวนแล้ว สิ่งต่อไปก็คือการแพร่กระจายไปยังโฮสต์ใหม่ เชื้อไวรัสโคโรนาใช้ชีวิตอยู่ในทางเดินหายใจ จึงง่ายที่จะแพร่กระจายออกไปผ่านการไอหรือจาม รวมถึงการสัมผัสละอองเหล่านี้

การใช้แอลกอฮอล์และยาฆ่าเชื้อ

เชื้อไวรัสโคโรนาที่มากับละอองของการไอและจามสามารถอยู่บนพื้นผิวพลาสติกและสแตนเลสสตีลได้ถึง 72 ชั่วโมง บนพื้นผิวที่เป็นทองแดงได้ถึง 4 ชั่วโมง และบนกระดาษแข็งได้ถึง 24 ชั่วโมง ในระยะเวลานี้หากเราสัมผัสพื้นผิวเหล่านี้และมาสัมผัสตา จมูก ปาก หรือใบหน้า ก็จะทำให้เชื้อไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกาย เราจึงควรทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสบนพื้นผิวหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ โทรศัพท์มือถือ โดยใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป หลักจากเช็ดพื้นผิวหรืออุปกรณ์แล้ว ให้ทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าแอลกอฮอล์และยาฆ่าเชื้อออกฤทธิ์นานเพียงพอในการฆ่าเชื้อไวรัส

การใช้หน้ากากผ้า

สำหรับบุคคลทั่วไป การใช้หน้าการผ้าถือว่าเพียงพอสำหรับการป้องกันทั้งการรับและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา โดยประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าจะขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า คุณสมบัติในการกันน้ำของเนื้อผ้า จำนวนชั้น รูปทรง และความพอดีกับใบหน้า การศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผ้าฝ้ายมัสลิน เหมาะในการทำหน้ากากผ้ามากที่สุด เนื่องจากสามารถกันอนุภาคขนาดเล็กและละอองน้ำได้ รวมถึงซักได้หลายครั้งโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง สิ่งสำคัญของการใช้หน้ากากผ้า คือ การถอดและใส่หน้ากากผ้าจากด้านหลังและไม่สัมผัสบริเวณด้านหน้า

การใช้สบู่และเจลล้างมือพกพา

ในแต่ละวัน มือเราต้องสัมผัสอะไรมากมาย ซึ่งเราไม่อาจมองเห็นอนุภาคเล็กๆที่อยู่บนพื้นผิวเหล่านั้น ดังนั้น เราควรทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนที่จะสัมผัสใบหน้าหรือนำอาหารเข้าปาก รวมถึงก่อนและหลังการใส่หน้ากาก เจลล้างมือพกพาเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับการใช้ในทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม หากมือมีสิ่งสกปรกหรือความมัน เจลล้างมือพกพาอาจมีประสิทธิภาพลดลง การใช้สบู่จะช่วยล้างเชื้อไวรัสและสิ่งสกปรกออกไปได้

ความเสี่ยงที่ต้องเลี่ยง

สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาคือการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับละอองโดยตรงจากการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อ รวมถึงการสัมผัสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสผู้อื่นหรือพื้นผิวต่างๆ ดังนั้น เราจึงควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกัน และไม่สัมผัสใบหน้าหากยังไม่ได้ล้างมือด้วยสบู่หรือ เจลล้างมือ

เผยแพร่ครั้งแรก