Unilever logo
Cleanipedia logo

Slip af med møl i hjemmet

Møl i køkkenet er et tilbagevendende problem i mange hjem. Sæt en stopper for det ved at læse denne artikel om møl i hjemmet.

Opdateret

Læsetid: 5 minutter

Slip af med møl i hjemmet

Hvordan slipper man af med møl?

Når mel i køkkenskabet pludselig er blevet til en klistret masse og havregrynene klumper sammen, så tyder det på, at der er møl i køkkenet. Fortvivl ej, møl i hjemmet er noget de fleste oplever på et tidspunkt, og heldigvis er der metoder til at formindske omfanget af møl- angreb.

Gør dig selv den tjeneste at læse denne artikel, og forstå hvor møl kommer fra – og få svar på, hvordan forebyggelse fungerer som et middel mod møl, hvis du vil blive helt fri for møl i hjemmet.

Husk at opbevare fødevarer i lufttætte beholdere, så du ikke hjælper møl i køkkenet med at sprede sig til andre madvarer.

Møl i hjemmet – hvor kommer møl fra?

Møl i hjemmet er noget de færreste af os byder velkommen, men hvad er møl egentlig, og hvor kommer møl fra? Der findes forskellige typer møl, men oftest skelner man mellem to typer. Den ene type kender vi også som klædemøl –  og disse findes, som navnet antyder, i tøj og tekstiler. Den anden type, er dem vi opdager i fødevarer. Møl i køkkenet er som regel frømøl eller melmøl. Disse møl i køkkenet slår lejr i køkkenskabene, hvor de boltrer og formerer sig, i blandt andet mel- og kornprodukter.

Det bedste middel mod møl er forebyggelse. Læs vores tips til forebyggelse af møl i køkkenet, og skån dig selv for seje kampe mod møl i hjemmet.

 • Undgå at lade rester fra mel og havregryn ligge løst i skuffer eller på køkkenskabets hylder.

 • Opbevar fødevarer i lukkede beholdere, så møl i køkkenet ikke kan få adgang til disse.

 • Ryd ud i skuffer og skabe indimellem så produkter med en overskreden holdbarhedsdato ikke bliver opholdssted for møl i hjemmet.

 • Rengør med det samme, hvis du spilder mad – og sæt tid af til ekstra rengøring et par gange om måneden, så kroge og hjørner i skuffer og køkkenskabe er rene.

Hvordan kommer man af med møl?

Vi har forsøgt at gøre det nemmere for dig at bekæmpe møl i hjemmet, ved at udarbejde en lille guide til at fjerne møl i køkkenet.

 1. Smid madprodukter ud med det samme, hvis du opdager møllarver, møl eller spind i maden.

 2. Enkelte produkter kan reddes ved at komme i ovnen ved 55 grader en times tid.

 3. Kulde kan også skille dig af med møl. Visse madprodukter kan komme i fryseren et par dage, så møl, larver og deres æg bliver destrueret.

 4. Når fødevarer med møl er sorteret fra, handler det om at rengøre skabe og skuffer grundigt, så møl i køkkenet ikke opstår igen.

I sværere tilfælde, kan det være nødvendigt at hente professionel hjælp til at bekæmpe møl i hjemmet.

De fleste vil muligvis opleve at have møl i hjemmet på et eller andet tidspunkt, men med denne vejledning om forebyggelse som middel mod møl –  og svar på spørgsmål som; ”hvordan slipper man af med møl?” –  vil det være nemt at modvirke fremtidige mølangreb.

 • Følg først og fremmest vores forebyggende råd til at forhindre møl i hjemmet.

 • Hvis skaden er sket, skil dig helt af med de angrebne fødevarer.

 • Sørg for grundig rengøring af skabe og skuffer, så møl og larvepupper bliver fjernet helt.

Oprindeligt udgivet