Unilever logo
Cleanipedia logo

Hur du handskas med kackerlackor och larver i soptunnan

Larver i soptunnan kan vara frustrerande, men det finns en lösning! Här hittar du praktiska råd och tips för att få bort flyglarver och larver i soptunnan.

Uppdaterad

Hur du handskas med kackerlackor och larver

Det är mitt i sommaren och Sverige visar sig från sin bästa sida. Men i din soptunna råder en annan typ av idyll – nämligen kackerlackor och larver. Den här artikeln kommer att behandla ohyra och skadedjur hemma, och ge dig tips och råd för hur du blir av med kackerlackorna och larver i soptunnan.

Försök att hålla dina sopor så torra som möjligt genom att låta dem rinna av i vasken innan du slänger dem, eller placera hushålls- eller tidningspapper i botten av soppåsen för att absorbera vätska. Både kackerlackor och larver trivs i soptunnor som är fuktiga.

Fluglarver i soptunnan

Fluglarver hittas oftast, men inte uteslutande, i soptunnor utomhus och under sommaren. Om du hittar vita larver i soptunnan så är det dags att se över hur du hanterar ditt avfall. Det finns två nyckelsteg för att undvika larver i soptunna:

  1. Släng inte blött matavfall. Låt matavfall rinna av i vasken eller lägg i lite hushållspapper innan du slänger blött matavfall i sopporna.

  2. Se till att försluta soppåsen väl. En välförsluten påse hindrar flugor från att lägga ägg i matresterna, och därmed stoppas bildandet av vita larver. Soptunnan är en mer välkomnande plats för larver om det ligger vätska i botten av den, så se till att soppåsen inte läcker.

Hur man blir av med larver i soptunnan

Skulle du ändå hitta larver i soptunnan så bör du rengöra kärlet. Du kan använda ett effektivt rengöringsmedel som både dödar bakterierna och desinficerar ditt kärl, till exempel Domestos White & Sparkle. Har du inget rengöringsmedel hemma kan du också använda ättika och vanligt vatten. Blanda en del ättika med nio delar varmt vatten och tvätta ur.

En mindre soptunna som används inomhus kan ibland diskas i diskmaskinen, beroende på vilket material den är tillverkad av. Kom ihåg att gå ut med soporna regelbundet, var tredje dag är en bra tumregel och varje dag under sommarens varmare dagar. En soptunna utomhus bör rengöras varannan vecka samt placeras i skugga under sommaren i förebyggande syfte.

Bli av med kackerlackor

Kackerlackor är av en annan kaliber, de är inte bara obehagliga, de kan också medföra sjukdomar som till exempel salmonella. Det viktigaste för att undvika kackerlackor är att städa noga. Kackerlackor äter det mesta, till och med tvål och läder. Men oroa dig inte för det, utan se till att livsmedel och djurmat förvaras i förslutningsbara behållare. Töm soptunnan ofta – precis som med fluglarver så gillar kackerlackor fukt och matrester!

Hur blir man av med kackerlackor? Tyvärr är kackerlackor svåra att bli av med, dels för att de är snabba, men också för att de är bra på att gömma sig. Se till att täta springor och sprickor för att hindra kackerlackorna från att komma åt mat och vatten. Håll så torrt och rent som möjligt vid ställen som diskmaskinen, kackerlackor gillar miljöer där det är fuktigt och varmt. Om problemet kvarstår, ring en firma specialiserad på skadedjursbekämpning för en konsultation om eventuell sanering.

Här får du bra tips på hur du sorterar sopor och avfall.

  • Håll torrt i soptunnor både inom- och utomhus.

  • Rengör sopkärl regelbundet. Använda ett effektivt rengöringsmedel som både dödar bakterierna och desinficerar ditt kärl, till exempel Domestos Total Blast. Se till att inte lämna dem för blöta.

  • Se till att alla soppåsar är välförslutna och inte läcker.

ursprungligen publicerat