Unilever logo
Cleanipedia logotyp

Hur du handskas med kackerlackor och larver i soptunnan

Larver i soptunnan kan vara frustrerande, men det finns en lösning! Här hittar du praktiska råd och tips för att få bort flyglarver och larver i soptunnan.

Uppdaterad

lästid: 5 minuter

Ett fönster med ett trädgård utanför

Det är mitt i sommaren och Sverige visar sig från sin bästa sida. Men i din soptunna råder en annan typ av idyll – nämligen kackerlackor och larver. Den här artikeln kommer att behandla ohyra och skadedjur hemma, och ge dig tips och råd för hur du blir av med kackerlackorna och larver i soptunnan.

Försök att hålla dina sopor så torra som möjligt genom att låta dem rinna av i vasken innan du slänger dem, eller placera hushålls- eller tidningspapper i botten av soppåsen för att absorbera vätska. Både kackerlackor och larver trivs i soptunnor som är fuktiga.

Fluglarver i soptunnan

Fluglarver hittas oftast, men inte uteslutande, i soptunnor utomhus och under sommaren. Om du hittar vita larver i soptunnan så är det dags att se över hur du hanterar ditt avfall. Det finns två nyckelsteg för att undvika larver i soptunna:

  1. Släng inte blött matavfall. Låt matavfall rinna av i vasken eller lägg i lite hushållspapper innan du slänger blött matavfall i sopporna.

  2. Se till att försluta soppåsen väl. En välförsluten påse hindrar flugor från att lägga ägg i matresterna, och därmed stoppas bildandet av vita larver. Soptunnan är en mer välkomnande plats för larver om det ligger vätska i botten av den, så se till att soppåsen inte läcker.

Hur man blir av med larver i soptunnan

Skulle du ändå hitta larver i soptunnan så bör du rengöra kärlet. Du kan använda ett effektivt rengöringsmedel som både dödar bakterierna och desinficerar ditt kärl, till exempel Domestos White & Sparkle. Har du inget rengöringsmedel hemma kan du också använda ättika och vanligt vatten. Blanda en del ättika med nio delar varmt vatten och tvätta ur.

En mindre soptunna som används inomhus kan ibland diskas i diskmaskinen, beroende på vilket material den är tillverkad av. Kom ihåg att gå ut med soporna regelbundet, var tredje dag är en bra tumregel och varje dag under sommarens varmare dagar. En soptunna utomhus bör rengöras varannan vecka samt placeras i skugga under sommaren i förebyggande syfte.

Bli av med kackerlackor

Kackerlackor är av en annan kaliber, de är inte bara obehagliga, de kan också medföra sjukdomar som till exempel salmonella. Det viktigaste för att undvika kackerlackor är att städa noga. Kackerlackor äter det mesta, till och med tvål och läder. Men oroa dig inte för det, utan se till att livsmedel och djurmat förvaras i förslutningsbara behållare. Töm soptunnan ofta – precis som med fluglarver så gillar kackerlackor fukt och matrester!

Omröstningen

Skulle du vara mer benägen att köpa en rengörings- eller tvättprodukt som hade en synlig QR-kod på förpackningen än en produkt utan QR-kod?

0 Röster

Hur blir man av med kackerlackor? Tyvärr är kackerlackor svåra att bli av med, dels för att de är snabba, men också för att de är bra på att gömma sig. Se till att täta springor och sprickor för att hindra kackerlackorna från att komma åt mat och vatten. Håll så torrt och rent som möjligt vid ställen som diskmaskinen, kackerlackor gillar miljöer där det är fuktigt och varmt. Om problemet kvarstår, ring en firma specialiserad på skadedjursbekämpning för en konsultation om eventuell sanering.

Här får du bra tips på hur du sorterar sopor och avfall.

  • Håll torrt i soptunnor både inom- och utomhus.

  • Rengör sopkärl regelbundet. Använda ett effektivt rengöringsmedel som både dödar bakterierna och desinficerar ditt kärl, till exempel Domestos Total Blast. Se till att inte lämna dem för blöta.

  • Se till att alla soppåsar är välförslutna och inte läcker.

Förebygga kackerlackor

Att förebygga kackerlackor är viktigt för att bevara en ren och hälsosam miljö i ditt hem. Här är några tips för att undvika kackerlacksinfestation. Se till att hålla köket och andra utrymmen fria från matrester och spill. Förvara livsmedel i tättslutande behållare för att förhindra tillgång till matkällor. Håll dina bänkytor och golv rena och fria från smulor och skräp. Täta eventuella springor och hål i väggar och golv där kackerlackor kan ta sig in. Använd gärna kackerlacksfällor och insektsmedel för att avskräcka och kontrollera kackerlackor. Genom att följa dessa åtgärder kan du minimera risken för kackerlacksinfestation i ditt hem.

Så skyddar du dig från kackerlackor och håller ditt hem rent

Det är också viktigt att förstå varför kackerlackor är en oönskad gäst. Förutom den obehagliga tanken på att dela ditt hem med dessa insekter, kan de också utgöra en hälsorisk. 

Kackerlackor kan bära med sig sjukdomar och allergier som kan påverka din och din familjs hälsa. Deras närvaro kan leda till allergiska reaktioner och försämra luftkvaliteten i ditt hem. Här är några enkla tips för att undvika dessa oönskade gäster.

  • Håll matområden rena: Se till att du inte lämnar matrester eller spill i köket och andra områden där du förvarar mat. Använd tättslutande behållare för att hindra kackerlackor från att nå maten.

  • Rengör bänkytor och golv: Håll dina bänkytor och golv fria från smulor och skräp. Kackerlackor lockas av matrester, så en ren miljö minskar risken för infestation.

  • Täta springor och hål: Inspektera ditt hem noggrant och täta alla springor och hål i väggarna och golvet. Detta förhindrar att kackerlackor smyger sig in.

  • Använd kackerlacksfällor och insektsmedel: För extra skydd kan du placera kackerlacksfällor och använda insektsmedel där det behövs. Detta avskräcker och kontrollerar eventuella kackerlackor som försöker komma in.

Genom att följa dessa åtgärder minimerar du risken för i ditt hem och kan njuta av en ren och frisk miljö.

Sources:

https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/miljoteknik/nyheter/2019-06-27-bekampa-larver-i-era-sopkarl.html

https://www.expressen.se/skonahem/inspiration/rent-snyggt/sa-blir-du-kvitt-fluglarverna-i-soptunnan-basta-tipsen-och-ett-husmorsknep/

https://www.mark.se/bygga-och-bo/avfall-och-atervinning/dinsophamtning/problem-med-larver-och-flugor/

https://www.kaercher.com/se/home-garden/staed-och-anvaendningstips/rengoera-soptunna.html

ursprungligen publicerat