ขยะมีกี่ประเภท

การแยกขยะให้ถูกต้อง จะช่วยลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อนลงมือ มาทำความรู้จักกับประเภทขยะว่าขยะมีกี่ ประเภท อะไรบ้าง

อัปเดตเมื่อ

ในบ้าน

นอกจากการทำความสะอาดบ้านแล้ว การทิ้งขยะก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะการแยกของให้ถูกประเภทขยะ เช่น ขยะที่รีไซเคิลได้ หรือขยะ ที่รีไซเคิลไม่ได้ จะช่วยลดปริมาณขยะในบ้าน ช่วยให้เจ้าหน้าที่และรถเก็บขยะทำงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำขยะไปรีไซเคิล ฝังกลบ หรือกำจัดได้ง่ายดายมากขึ้น

ถังขยะมี่กี่ประเภท? ในประเทศไทยแบ่งถังขยะออกเป็น 4 สี 4 ประเภทได้แก่ ถังสีเขียวสำหรับขยะเปียก ถังสีฟ้าสำหรับขยะทั่วไป ถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และถังสีแดงสำหรับขยะอันตราย

ขยะมีกี่ประเภท ?

ขยะในบ้านแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ โดยคุณควรจะคัดแยกและทิ้งชนิดของขยะแต่ละประเภทลงในถังขยะที่ถูกต้อง

  • ขยะเปียก คือขยะย่อยสลายง่าย มีความชื้น มีกลิ่น และเน่าเสียได้ง่าย ส่วนใหญ่จึงมักเป็นขยะที่พบได้ในห้องครัว เช่น เศษเหลืออาหาร เปลือกผลไม้ คุณควรทิ้งขยะเปียกใส่ถังเฉพาะ และนำไปทิ้งนอกบ้านทุกวัน หรือจะลองเอาหมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติก็ได้
  • ขยะรีไซเคิล คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้หรือแปรรูปใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น แก้ว ขวดน้ำ กระดาษ กระป๋อง เมื่อใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์เสร็จ คุณควรล้างหรือเช็ดให้สะอาด แล้วใส่ลงในถังขยะรีไซเคิลที่แยกไว้ เพื่อนำมาใช้ใหม่ หรือนำไปบริจาคต่อไป
  • ขยะอันตราย คือขยะที่มีสารเคมีหรือสารอันตรายปนเปื้อน ซึ่งสามารถก่ออันตรายให้กับคนและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ ถ่านไฟ และแบตเตอรี่ โดยคุณควรรวบรวมในถุงแยกออกจากชนิดของขยะอื่นๆ และนำไปทิ้งในถังขยะสำหรับขยะอันตรายเท่านั้น
  • ขยะทั่วไป คือขยะอื่นๆ ที่ไม่เน่าเสีย ไม่อันตราย แต่ก็นำมารีไซเคิลใช้ใหม่ไม่ได้ เช่น ซองขนม หรือกิ่งไม้ ซึ่งคุณสามารถนำมาแยกใส่ถังขยะจากขยะอื่นๆ เพื่อให้รถขยะมาเก็บต่อไป

ข้อดีของการแยกชนิดของขยะ

การแยกขยะรีไซเคิลออกไปใช้ใหม่ หรือการนำขยะเปียกมาแปรรูปเป็นปุ๋ย จะช่วยลดปริมาณขยะในบ้าน แถมยังช่วยลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ และลดค่าใช้จ่ายในการแยกขยะอีกด้วย นอกจากนี้ การขายขยะรีไซเคิลยังสามารถสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ คุณยังสามารถนำขยะไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การบริจาคฝากระป๋องเพื่อนำไปทำขาเทียม เป็นต้น

การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษในการเผากระดาษ หรือลดปริมาณพลาสติกที่นำไปฝังดิน จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

ตอนนี้คุณก็รู้ข้อดีของการแยกขยะ และขยะมีกี่ประเภทอะไรบ้าง ตอนนี้ก็ถึงเวลาแยกขยะให้เหมาะสมกับประเภทขยะ และทำการทิ้งหรือกำจัดขยะอย่างเหมาะสม คุณสามารถศึกษา วิธีกำจัดกับขยะที่บ้านเพื่อช่วยให้บ้านของคุณสะอาด และลดขยะให้โลกใบนี้กันได้เลย

เผยแพร่ครั้งแรก